Dansk Kirke- og BygningskunstStilarter i arkitekturen
Stilarter i arkitekturen
Stilarter i arkitekturen

Arkitekten og BygningskunstenStilarter i bygnings-arkitekturen - Arkitekten og bygningskunstenSøg på Google:   
        


Arkitekturen fra romansk til klassicisme:

"Stilarter i Arkitekturen" tager sigte på at belyse væsentlige særkender, der har reference til kirke- og bygnings-arkitekturen i Danmark, som den udviklede sig i årene 1050 - 1850.
Nærværende beskrivelser vil kunne bidrage til at give læseren et grundlæggende kendskab til flere af de katakteristiske træk, der har reference til den enkelte stilart indenfor arkitekturen og bygningskunsten vedr.: romansk, gotik, renæssance, barok, rokoko og klassicisme.


Emnet arkitektur er omfattende:

Der skal ikke herske tvivl om, at arkitekturen er et stort og omfattende emne, der ikke lader sig beskrive på enkelte sider. Intentionen har derfor også været, at nærværende skal tjene som en mulig inspirationskilde, der vil kunne bidrage til at fremme interessen og forståelsen for, at den omgivende bygnings-arkitektur og bygningskunst vedkommer os alle.
Vi har en forpligtigelse til at værne om vore kulturhistoriske værdier / bygningsværker. Til tider har flere indflydelsesrige personer / politikere desværre haft en anden opfattelse, hvor resultatet heraf har medført overgreb og vandalisme.


Arkitektur og bygningskunst:

Arkitektur kan defineres som: *Den æstetiske organisation af den praktiske virklighed. Den arkitektoniske kvalitet skal vurderes ud fra en syntese, hvor begreberne: funktion, form og konstruktion indgår i bygværket. Form i sig selv har ingen mening i arkitektur og bygningskunst.
*citat: - arkitekt, professor Knud Peter Harboe.
Knud Peter Harboe er forfatter til bogen - FUNKTION FORM KONSTRUKTION I ARKITEKTURHISTORIEN - der giver læseren et godt udgangspunkt for at kunne tilegne sig kendskab til bygningskunsten og arkitektur-historien.


Arkitekt - form og propertioner

"Det Gyldne Tal" / "Det Gyldne Snit" har allerede fra tidligere tider været en væsentlig faktor indenfor arkitektur og bygningskunst. Før vor tidsregning anvendte datidens arkitekter og bygmestre (ægypterne) "Det Gyldne Tal/Snit" til konstruktion af pyramiderne. Grækerne har fx anvendt "Det Gyldne Snit" til konstruktion af Akropolis.
Som brugere stiller vi krav om, at et bygværk skal være funktionelt og konstruktivt i orden. Vil vi også sikre, at et kommende bygværk oppebærer evnen til at "overleve" på lang sigt, er det derfor afgørende, at bygherre og arkitekt sikrer beslutninger om materialevalg, form og propertioner - længe før arkitekten har afsluttet tegne- og projekteringsprocessen.


Krav om kvalitet i arkitekturen

Begrebet kvalitet, og kravet om tilstedeværelsen af denne, indebærer også, at arkitekturen skal relatere sig til dens samtid. Nye bygværker skal derfor skabes, så disse honorerer samtids-relevante kriterier hvad angår: funktion, form og konstruktion under en proces, hvor der tillige tages hensyn til eventuelt tilstødende og omgivende bebyggelser.


Beskrevne bygværker:

De bygværker, der er beskrevet eller henvises til under "Stilarter i arkitekturen", indgår ikke ud fra en vurdering af arkitekturen alene - men tillige på basis af bygværkernes kulturhistoriske værdier.
"Stilarter i Arkitekturen" er tiltænkt den almene borger, som har interesse for bygningskunst indenfor kirke- og bygnings-arkitektur i forbindelse med: romansk arkitektur - gotisk arkitektur - renæssance arkitektur - barok arkitektur - rokoko arkitektur - klassicistisk arkitektur.
op-pil

Kommentarer og spørgsmål: Ønsker du at kommentere "Stilarter i arkitekturen" - og / eller stille spørgsmål til emnet - er du velkommen til at rette henvendelse til undertegnede. I relation hertil vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak til de læsere, fra hvem skriftlig henvendelse er modtaget.


Anvendelse af materialet: "Stilarter i arkitekturen" kan vederlagsfrit anvendes til: PRIVAT PERSONLIG BRUG. Anvendelse af materialet til: UDVIDET BRUG vil være muligt når anvendelsesformålet er belyst og skriftlig accept er modtaget - Eksempelvis kan det nævnes, at der senest er givet accept for anvendelse af "Stilarter i arkitekturen" til undervisningsformål på: Qorsussuaq Skolen, Nuuk, Grønland.

God fornøjelse med "Stilarter i Arkitekturen"

Ivan Harpsøe


op-pilPeakCounter


Copyright

Planlægning af Fænøsund Park nr. 10-12 bag hegnet
Effektiv og billig varme med Panasonic varmepumper fra Sand Entreprise
Boligerne i Fænøsund Park er veldisponerede

E-mail: info@arkitekt-raadgivning.dk
Tæpperens i Odense / Fyn - Tørrens af tæpper - Gulvrensning