Dansk Kirke- og BygningsarkitekturStilarter i arkitekturen
Stilarter i arkitekturen
Stilarter i arkitekturen
Indledning


Stilarter i arkitekturen


Arkitekturen fra romansk til klassicisme:

Beskrevne billeder vedrørende Stilarter i Arkitekturen fra romansk til klassicisme udgør tilsammen kun et fåtal af alternative muligheder.


Emnet arkitektur er omfattende:

Der skal ikke herske tvivl om, at arkitekturen er et stort og omfattende emne, der ikke lader sig beskrive på enkelte sider. Intentionen har da også været, at nærværende alene skal tjene som en mulig inspirationskilde til interesse og forståelse for, at den omgivende bygningsarkitektur vedkommer os alle.


Arkitektur og bygningskunst:

Arkitektur kan defineres som: *Den æstetiske organisation af den praktiske virklighed. Den arkitektoniske kvalitet skal vurderes ud fra en syntese, hvor begreberne: funktion, form og konstruktion indgår i bygværket. Form i sig selv har ingen mening i arkitektur. *citat: - professor, arkitekt Knud Peter Harboe


Krav om kvalitet i arkitekturen

Begrebet kvalitet, og kravet om tilstedeværelsen af denne, indebærer også, at arkitekturen skal relatere sig til dens samtid. Nye bygværker skal derfor skabes, så disse honorerer samtids-relevante kriterier hvad angår: funktion, form og konstruktion under en proces, hvor der tillige tages hensyn til eventuelt tilstødende og omgivende bebyggelse.


Beskrevne bygværker:

De bygværker, der er beskrevet eller henvises til under "Stilarter i arkitekturen", indgår ikke ud fra en vurdering af arkitekturen alene - men tillige på basis af bygværkernes kulturhistoriske værdier.


Kommentarer og spørgsmål: Ønsker du at kommentere "Stilarter i arkitekturen" - og / eller stille spørgsmål til emnet - er du velkommen til at rette henvendelse til undertegnede. I relation hertil vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak til de læsere, fra hvem skriftlig henvendelse er modtaget.


Anvendelse af materialet: "Stilarter i arkitekturen" kan vederlagsfrit anvendes til: PRIVAT PERSONLIG BRUG. Anvendelse af materialet til: UDVIDET BRUG vil være muligt når anvendelsesformålet er belyst og skriftlig accept er modtaget. - Eksempelvis kan det nævnes, at der er givet accept for anvendelse af "Stilarter i arkitekturen" til undervisningsformål.

privat foto

God fornøjelse

Ivan Harpsøe


googleop-pil

E-mail: info@arkitekt-raadgivning.dk